Uvjeti Korištenja

Sadržaj na web stranicama etnoskelin.com zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranica etnoskelin.com bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama etnoskelin.com ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu programu Korijena znanja ili bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka REGNUM D.O.O.. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća:

  • sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te
  • prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

 

REGNUM D.O.O. se u potpunosti odriče svake odgovornosti:

  • koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica,
  • za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica te
  • za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

 

Ove web stranice mogu sadržavati i veze na dokumente, podatke, informacije kreiranih od strane trećih osoba. REGNUM D.O.O. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti od potpunosti i dostupnosti sadržaja kreiranih od strane trećih osoba.

Izjava o zaštiti privatnosti.

Skip to content