Terms of use

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Uvjeti Korištenja

Sadržaj na web stranicama etnoskelin.com zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranica etnoskelin.com bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama etnoskelin.com ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu programu Korijena znanja ili bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka REGNUM D.O.O.. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća:

  • sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te
  • prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

 

REGNUM D.O.O. se u potpunosti odriče svake odgovornosti:

  • koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica,
  • za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica te
  • za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

 

Ove web stranice mogu sadržavati i veze na dokumente, podatke, informacije kreiranih od strane trećih osoba. REGNUM D.O.O. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti od potpunosti i dostupnosti sadržaja kreiranih od strane trećih osoba.

Izjava o zaštiti privatnosti.

Skip to content